WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
28.06.2013

Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto konkurs o dotacje na zadania z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu w ramach Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu powstała możliwość przeprowadzenia rewaloryzacji 8 parków.  Zadania, którym przyznano dofinansowanie znajdują się w załączniku do pobrania. Wszystkim dziękujemy za udział, a laureatom życzymy udanej realizacji przedsięwzięć.

Wyniki Konkursu