WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
05.06.2013

Wyniki Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji pt. "O odpadach prawie wszystko - dobre praktyki, problemy, istotne zmiany prawne - konkurs dla zadań z dziedziny edukacji ekologicznej"

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż rozstrzygnięto konkurs o dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna pt. „O odpadach prawie wszystko – dobre praktyki, problemy, istotne zmiany prawne – konkurs dla zadań z dziedziny edukacji ekologicznej”. W ramach Konkursu złożono 4 wnioski o przyznanie dofinansowania, a łączna wnioskowana kwota dotacji znacznie przekroczyła zaplanowane do rozdysponowania środki.

Przyznano dofinansowanie najwyżej ocenionemu przez Kolegium Konkursowe zadaniu:

 

 Nazwa Wnioskodawcy  Nazwa Zadania
 WRÓBEL TV Paweł Wróbel  Produkcja i emisja cyklu programów telewizyjnych pt. "Śmiecińscy.EL04 -  o odpadach prawie wszystko"