WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
28.02.2013

Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach”

Wnioski można składać do dnia 29.03.2013r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Regulamin Konkursu

Formularz wniosku wraz z załącznikami