Przejdź do treści
logo

Konkursy o dotację Funduszu

Warsztaty dotyczące wypełniania wniosku o udzielenie dotacji w ramach konkursu ,,Ekopracownia pod chmurką"

Edukacja Ekologiczna - nabór w trybie ciągłym

Informacja dotycząca Projektów z dziedziny Edukacja Ekologiczna

"Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej - "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019"

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej - "Ekopracownia pod chmurką"

Wyniki Konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

Rozstrzygnięcie pierwszego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja

Wyniki Konkursu "Nasza Eko-pracownia"

Wyniki Konkursu "Kampania Edukacyjno - Promocyjna - Ratujmy Pszczoły"

Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2017"

Spotkanie z placówkami oświatowymi dotyczące dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków - III edycja

KONKURSY NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Konkurs "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

Konkurs "Nasza Eko-pracownia"

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wyniki Konkursu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

Wyniki Konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017"

Wydłużony termin rozstrzygnięcia Konkursu "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków"

Wyniki Konkursu "Nasza Eko - pracownia"

Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016"

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Konkurs na "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego"

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wyniki Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

Rozstrzygnięcie pierwszego Konkursu w ramach Programu Priorytetowego: "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego" - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - II edycja.

Informacja dla Wnioskodawców przygotowujących się do udziału w Konkursie "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016"

Konkurs z dziedziny edukacja ekologiczna dla szkół i przedszkoli

Konkurs na "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego"

Rozstrzygnięcie konkursu "Moja wymarzona ekopracownia - 2015"

Rozstrzygnięcie konkursu "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach - 2015"

Nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118 - otwarcie już na początku 2016 roku!

Rozstrzygnięcie Konkursu "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego"

Wydłużony termin na składanie wniosków w Konkursie na "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego"

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza kolejny konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Kolejny Konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Kolejny konkurs na "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego" otwarty

Konkurs na zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej

Edukacja Ekologiczna w 2015 roku

II Edycja Konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Wyniki II edycji Konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Studia podyplomowe z dofinansowaniem Funduszu

Zwiększenie puli środków w ramach Konkursu pn. "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - 2014"

Informacja dla Wnioskodawców II edycji Konkursu pn."Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Ogłoszenie wyników konkursu pn. "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - 2014"

Edukacja ekologiczna - konkurs dla szkół i przedszkoli

WYNIKI KONKURSU "MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA"

Konkurs na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - 2014"

Konkurs na dotację " Doskonalenie Kadr Ochrony Środowiska - studia podyplomowe"

Edukacja ekologiczna - konkurs dla szkół i przedszkoli

Zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej rozpatrywane w trybie konkursowym w roku 2014

Konkurs na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi realizacji przez doktorantów prac badawczych służących ochronie środowiska

Ogłoszenie wyników Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: "Moja wymarzona ekopracowania"

Wyniki Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji pt. "O odpadach prawie wszystko - dobre praktyki, problemy, istotne zmiany prawne - konkurs dla zadań z dziedziny edukacji ekologicznej"

Wyniki Konkursu "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach"

Konkurs na ekopracownię - "Moja wymarzona ekopracownia"

Konkurs na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach"

Zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna rozpatrywane w trybie konkursowym w roku 2013

Informacja dla laureatów konkursu pn. "Moja wymarzona ekopracownia"

Informacja dot. ogłoszenia konkursu na zadania z dziedziny edukacji ekologicznej

Ogłoszenie wyników Konkursu "Moja wymarzona ekopracownia"

Wstrzymany nabór wniosków o dotację z dziedziny Edukacji Ekologicznej

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia Konkursu "Moja wymarzona ekopracownia"

Ogłoszenie wyników Konkursu "Utworzenie ogródków dydaktycznych ..."

Konkurs z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Moja wymarzona ekopracownia"

Planowane ogłoszenie konkursów z dziedziny edukacji ekologicznej konkursów w 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursów na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.