Przejdź do treści

Konferencja pn. "Biomasa, biogaz czy geotermia? - możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii"

W dniu 27.11.2019 r. odbyła się konferencja pn.: „Biomasa, biogaz czy geotermia? - możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii”. Konferencja zrealizowana była w ramach porozumienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej i odbyła się w auli Wydziału Biotechnologii i Nauki o Żywności.

Celem konferencji było wskazanie możliwości wytwarzania energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które nie są obecnie szeroko wykorzystywane, a posiadają duży potencjał pozyskiwania stabilnej, taniej oraz bezpieczniej dla środowiska i człowieka energii. Wykładowcy Politechniki Łódzkiej z Wydziałów Biotechnologii i Nauki o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska zaprezentowali możliwości i zalety wykorzystywania biomasy i biogazu zarówno pochodzenia naturalnego, jak i powstającego na składowiskach odpadów w sposób samoczynny lub w procesach przetwarzania odpadów.

Kolejnym tematem poruszonym podczas konferencji było wykorzystanie potencjału geotermalnego do wytwarzania energii. Przedstawiciel Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi omówił zagadnienia  dotyczące możliwości wykorzystania tego potencjału w województwie  łódzkim. W ramach konferencji  zaproszony został również przedstawiciel firmy, w której wykorzystano możliwości systemu opartego o elektrociepłownię zasilaną biomasą, który pokazywał jak w praktyce wdrażać rozwiązania tego rodzaju.

Prezentację zamykającą przedstawił Doradca Energetyczny, i dotyczyła ona możliwości finansowania przedmiotowych inwestycji w OZE  ze środków WFOŚiGW w Łodzi oraz NFOŚiGW w Warszawie.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców, które stanowili w szczególności przedstawiciele JST, spółek ciepłowniczych, środowisk akademickich oraz  przedsiębiorstw. Zorganizowana została w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”,  i finansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.