WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Informacja ogólna o konkursach

WFOŚiGW w Łodzi jest organizatorem różnorodnych konkursów, których celem jest propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Organizujemy konkursy:

  • o nagrodę Funduszu,
  • na dotację Funduszu.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony interenetowej, na której na bieżąco informujemy o nowych edycjach konkursów. Zachęcamy wszystkich do wzięcia w nich udziału.