Przejdź do treści

Informacja o naborze wniosków w ramach II edycji Programu Priorytetowego - Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 01.03.2020 r. nastąpi otwarcie naboru wniosków na dofinansowanie sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych, zastrzegając, że wysokość wsparcia ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 35.000,00 zł. Nabór wniosków odbywać się będzie do dnia 31.03.2020 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu. Beneficjentem Programu nie może być jednostka OSP, która w poprzedzającym roku kalendarzowym uzyskała dofinansowania w ramach wcześniejszej edycji Programu.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialnego_i_pozostale_podmioty,46,479.html

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.