Przejdź do treści

Informacja dla Wnioskodawców II edycji Konkursu pn."Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Informujemy, iż nastąpiła zmiana dotycząca kwalifikowalności wydatków w §5 ust. 3 pkt 6) Regulaminu konkursu, który otrzymał brzmienie:

"Dodatkowo tylko dla placówek przedszkolnych:

6) zakupu sprzętu audio-wideo, sprzętu komputerowego i fotograficznego, z tym, że dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów ich zakupu".
Powyższe oznacza, iż 50% kosztu zakupu sprzętu może zostać ujęte we wnioskowanej kwocie dotacji, a drugie 50% w udziale własnym.

Ponadto  pomoce dydaktyczne, o których mowa w §5 ust. 3 pkt 1) Regulaminu konkursu rozumiane są przez Fundusz jako:

  • Środki naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrodniczego i preparaty mikroskopowe;
  • Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w sposób pośredni np.: tablice dydaktyczne, przeźrocza, filmy, multimedialne programy komputerowe, modele demonstracyjne, gry dydaktyczne, mikroskopy, zestawy badawcze;
  • Środki symboliczne, przedstawiające rzeczywistość za pomocą słowa żywego i drukowanego np.: nagrania multimedialne, książki, mapy;

i powinny być bezpośrednio związane z edukacją przyrodniczo-ekologiczną.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.