Przejdź do treści

Eko konferencja

W dniach 6-7 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zorganizowali wspólnie pierwszą konferencję pn. „Budujemy Zielony Kampus – doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju”.

Konferencja odbyła się w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i  uczestniczyło w niej około 150 osób - przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego.

Konferencja była poświęcona zrównoważonemu rozwojowi, wpływowi środowiska na zdrowie człowieka oraz źródłom finansowania zielonych inwestycji. Przez dwa dni 24 prelegentów poruszało tematy związane z:

  • promocją zrównoważonego rozwoju na przykładzie uczelni wyższych – dobrymi praktykami i innowacjami, w tym przedstawiono koncepcję Zielonego Kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego,
  • wsparciem udzielanym w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii (OZE)”,
  • walką ze smogiem poprzez systemowe rozwiązania i zwiększeniem świadomości na temat wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka.

Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne oraz podpisanie przez władze Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz WFOŚiGW w Łodzi, symbolicznej deklaracji zobowiązującej do wspierania proekologicznych rozwiązań i podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Organizacja konferencji była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej  „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.