Przejdź do treści

Edukacja ekologiczna - konkurs dla szkół i przedszkoli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza II edycję Konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i ich zespołów: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego. W imieniu placówek wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę (np. stowarzyszenie, fundacja). 
W ramach II edycji Konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla programów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015. 
Do Konkursu nie mogą przystąpić szkoły/przedszkola, które są w trakcie realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w roku 2014 w ramach Konkursów pn.: "Moja wymarzona ekopracownia" i "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach".
Pula środków: 2.123.800,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset 00/100)
Termin składania wniosków: do 30.09.2014 r.
Zwracamy szczególną uwagę na to, iż modyfikacji uległ zarówno Regulamin Konkursu 
jak i formularz wniosku wraz z załącznikami.

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Uwaga! W związku z tym, że wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym nie ma możliwości konsultacji ich wypełnienia (ani osobistej ani telefonicznej) z pracownikami Funduszu.

Załączniki

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.