Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Dokumenty programowe to dokumenty przygotowywane przez rząd polski w celu wykorzystania pomocy unijnej. Na postawie tych dokumentów można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji,
w tym pro-środowiskowych.


Dla Funduszu Spójności najważniejszym dokumentem jest: 


Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006 (1128KB)  (265KB)
i powinien zapoznać się z nią każdy przyszły potencjalny beneficjent Funduszu Spójności.

Powyższa strategia dotyczy dwóch sektorów:
- transportu
- środowiska


Strategia wykorzystania Funduszu Spójności oparta jest o szerszy dokument programowy: 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 (5576KB)  (1048KB)

Ze względu na obszerność tego dokumentu zamieszczamy również jego streszczenie: 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 - streszczenie (371KB)  (354KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a