Przejdź do treści

Biuro


Sekretariat Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciecha Miedzianowskiego

Kontakt:

 • Asystent Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi: Anna Poroszewska, tel. 42 663 41 05, e-mail: aporoszewska@wfosigw.lodz.pl

Dyrektor Biura Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk 42 663 41 10 amajchrzak@wfosigw.lodz.pl

Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami

Samodzielne Stanowisko ds. Windykacji

Dominika Jeżewska-Zajdel 42 663 41 45 djezewska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego

Do zadań Zespołu ds. Obsługi Klienta Indywidualnego należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie dla klienta indywidulanego, a także dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny tych wniosków,
 • współpraca z bankami w zakresie dofinansowania,
 • przygotowywanie projektów formularzy wniosków o dofinansowanie zadań dla klienta indywidulanego,
 • przygotowywanie projektów programów priorytetowych dotyczących dofinansowania zadań dla klientów indywidualnych.
Marta Milejska, Kierownik Zespołu 42 663 41 33 mmilejska@wfosigw.lodz.pl
Ewa Pieniak, Zastępca Kierownika Zespołu 42 663 41 62 epieniak@wfosigw.lodz.pl
Ewa Czarnecka 42 663 41 18 eczarnecka@wfosigw.lodz.pl
Alina Kociołek 42 663 41 63 akociolek@wfosigw.lodz.pl
Julia Rosiak-Przybylska 42 663 41 64 jrosiak@wfosigw.lodz.pl
Anna Żurańska 42 663 41 65 azuranska@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Wyczółkowska 42 663 41 67 awyczolkowska@wfosigw.lodz.pl
Barbara Rutkowska 42 663 41 48 brutkowska@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Radzbanek 42 663 41 49 aradzbanek@wfosigw.lodz.pl
Roksana Wołoszczuk 42 663 41 66 rwoloszczuk@wfosigw.lodz.pl
Ewelina Koc 42 663 41 47 ekoc@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Wesołowska 42 663 41 46 awesolowska@wfosigw.lodz.pl
Monika Sudomir-Korzeniowska 42 663 41 96 msudomir@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Peraj 42 663 41 07 kperaj@wfosigw.lodz.pl
Anna Jóźwiak 42 663 41 07 ajozwiak@wfosigw.lodz.pl
Witold Wdowiak 42 663 41 26 wwdowiak@wfosigw.lodz.pl
Kamil Milczarek 42 663 41 26 kmilczarek@wfosigw.lodz.pl
Monika Szczawińska 42 663 41 61 mszczawinska@wfosigw.lodz.pl
Piotr Kroc 42 663 41 50 pkroc@wfosigw.lodz.pl
Marzena Michalska  42 663 41 87 mmichalska@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Łukowska 42 663 41 53 alukowska@wfosigw.lodz.pl
Małgorzata Łakomiak 42 663 41 61 mlakomiak@wfosigw.lodz.pl
Justyna Dobruchowska 42 663 41 57 jdobruchowska@wfosigw.lodz.pl
Anna Domżał 42 663 41 57 adomzal@wfosigw.lodz.pl
Anna Kosiada 42 663 41 57 akosiada@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Dąbrowska 42 663 41 57 adabrowska@wfosigw.lodz.pl
Michał Szafraniec 42 663 41 58 mszafraniec@wfosigw.lodz.pl
Anna Kotlarek 42 663 41 54/58 akotlarek@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Serwik 42 663 41 54/58 kserwik@wfosigw.lodz.pl
Sylwia Czarnecka 42 663 41 54/58 sczarnecka@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Paleczny 42 663 41 54/58 kpaleczny@wfosigw.lodz.pl
Maria Janikowska 42 663 41 61 mjanikowska@wfosigw.lodz.pl
Anna Pawlik 42 663 41 58 apawlik@wfosigw.lodz.pl
Ewelina Zientalak 42 663 41 68 ezientalak@wfosigw.lodz.pl 
Joanna Ziółkowska 42 663 41 68 jziolkowska@wfosigw.lodz.pl 

Infolinia do programu "Czyste Powietrze"

42 208 20 91

Kontakt Telefoniczny w sprawie Złożonego Wniosku

Ewelina Zientalak 42 663 41 68  

Pomoc techniczna - informatycy - program "Czyste Powietrze"

Waldemar Snelewski   42 207 14 86                                       wsnelewski@wfosigw.lodz.pl                                                            
Paweł Lesiak   42 207 14 85 plesiak@wfosigw.lodz.pl

 

Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych

Do zadań zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach: Ochrona Powietrza, Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi oraz Pozostałych Zadań Ochrony Środowiska za wyjątkiem wniosków dotyczących umorzeń pożyczek,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie spraw dotyczących pokrywania kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliowści ustalenia sprawcy ablo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,
 • przygotowywanie formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Krzysztof Pilich, Kierownik Zespołu 42 663 41 32 kpilich@wfosigw.lodz.pl
Ewa Gregorek, Zastępca Kierownika Zespołu
- ochrona powietrza
42 663 41 37 egregorek@wfosigw.lodz.pl
Justyna Gmur
- ochrona powietrza
42 663 41 35 jgmur@wfosigw.lodz.pl
Monika Kosiorek
- ochrona powietrza
42 663 41 36 mkosiorek@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Szymańska
- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- pozostałe zadania z ochrony środowiska
42 663 41 31 kszymanska@wfosigw.lodz.pl
Michał Tomczyk
- ochrona zasobów wodnych
42 663 41 34 mtomczyk@wfosigw.lodz.pl
Michał Pachulski
- ochrona powietrza
42 663 41 38 mpachulski@wfosigw.lodz.pl
Anetta Domańska-Traczyk
- ochrona powietrza
42 663 41 30 adomanska@wfosigw.lodz.pl
Beata Milczarek 42 663 41 39 bmilczarek@wfosigw.lodz.pl
Jakub Imiołek  42 663 41 39 jimiolek@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska za wyjątkiem wniosków dotyczących umorzeń pożyczek,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • przygotowywanie formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Karolina Rzetelska, p.o. Kierownika Zespołu
- edukacja ekologiczna,
- badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska
42 663 41 51 krzetelska@wfosigw.lodz.pl
Agata Grodkowska
- edukacja ekologiczna
42 663 41 52 agrodkowska@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Turkowska
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska
42 663 41 55 kturkowska@wfosigw.lodz.pl
Alicja Stachurska
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 56 astachurska@wfosigw.lodz.pl

Zespół Realizacji Umów

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa Beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia i rozliczania zawartych umów pożyczek, dotacji, przekazania środków, w tym  nad dokonywaniem oceny ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu,
 • obsługa Beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia spraw dotyczących umorzeń pożyczek,
 • prowadzenie spraw w zakresie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
Agnieszka Podstolska, Kierownik Zespołu 42 663 41 70 apodstolska@wfosigw.lodz.pl
Renata Dyczak, Zastępca Kierownika Zespołu,
- ochrona powietrza
42 663 41 77 rdyczak@wfosigw.lodz.pl
Tomasz Cechowski,
- ochrona zasobów wodnych
42 663 41 71 tcechowski@wfosigw.lodz.pl
Barbara Ochota,
- ochrona zasobów wodnych
42 663 41 74 bochota@wfosigw.lodz.pl
Jacek Dziomdziora,
- pozostałe zadania ochrony środowiska,
- badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska
42 663 41 73 jdziomdziora@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Gołębiowska,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
42 663 41 72 agolebiowska@wfosigw.lodz.pl
Krzysztof Malka,
- umorzenia
42 663 41 79 kmalka@wfosigw.lodz.pl
Bogumiła Olejnik,
-umorzenia
42 663 41 78 bolejnik@wfosigw.lodz.pl
Kacper Skopiński,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 75 kskopinski@wfosigw.lodz.pl
Ryszard Książczyk,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 76 rksiazczyk@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Kołodziejska - Wiśniewska,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 80 akolodziejska@wfosigw.lodz.pl
Maciej Mróz 42 663 41 81 mmroz@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Promocji

Do zadań Zespołu należy:

 • opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja strategii promocyjnej WFOŚiGW w Łodzi,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami,
 • przygotowywanie konferencji prasowych,
 • nadzór nad portalem internetowym Funduszu,
 • redagowanie oraz prowadzenie serwisu internetowego BIP,
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, w tym w ramach konkursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Wiesława Szczawińska 42 663 41 12 wszczawinska@wfosigw.lodz.pl
Marta Grzeszczyk 42 663 41 13 mgrzeszczyk@wfosigw.lodz.pl
Elżbieta Ratyńska 42 663 41 11 eratynska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Funduszu Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych

Do zadań Zespołu należy:

 • realizacja obowiązków WFOŚiGW w Łodzi wynikających z Porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska w sprawie realizacji POIiŚ, w szczególności w zakresie: polityki informacji i promocji, przygotowywania i oceny projektów, działań kontrolnych we współpracy z innymi właściwymi Zespołami, kontroli zamówień publicznych we współpracy z Zespołem Radców Prawnych, kontroli zawierania umów, monitorowania i sprawozdawczości,
 • koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania środków pomocy technicznej  POIiŚ,
 • współpracy z NFOŚiGW w zakresie przygotowania i wdrażania Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE",
 • zapewnienia informacji dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców z woj. łódzkiego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
 • poszukiwania podmiotów potrzebujących wsparcia w zakresie przewidzianym w ramach ww. projektu,
 • współpracy z jst i innymi podmiotami w celu uzyskania przez nie dofinansowania na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz OZE,
 • wspieranie działań słuąących przygotowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz opiniowania PGN-ów,
 • organizacji szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym grup, do których kierowane jest wsparcie w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Jan Sztaudynger, Kierownik Zespołu, Rzecznik ds, Etyki 42 663 41 90 jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Ślisińska-Owczarek, Zastępca Kierownika Zespołu 42 663 41 91 aslisinska@wfosigw.lodz.pl
Kamila Golewska 42 663 41 92 kgolewska@wfosigw.lodz.pl
Sławomir Pytlawski 42 663 41 94 spytlawski@wfosigw.lodz.pl
Małgorzata Skupińska
- doradca energetyczny
42 663 41 40 mskupinska@wfosigw.lodz.pl
Michał Ochota
- doradca energetyczny
42 663 41 41 mochota@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Jankowska-Kostrzewa
- doradca energetyczny
42 663 41 42 mjankowska@wfosigw.lodz.pl
Grzegorz Leszczyk
- doradca energetyczny
42 663 41 43 gleszczyk@wfosigw.lodz.pl
Anna Sicińska
- doradca energetyczny
42 663 41 44 asicinska@wfosigw.lodz.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Analiz

Ewa Zabelska 42 663 41 21 ezabelska@wfosigw.lodz.pl
Mirosław Kuśmierz 42 663 41 22 mkusmierz@wfosigw.lodz.pl
Paulina Gust 42 663 41 24 pgust@wfosigw.lodz.pl
Dominik Fejdyś 42 663 41 28 dfejdys@wfosigw.lodz.pl
Andżelika Suwald-Pakuła  42 663 41 24 asuwald@wfosigw.lodz.pl 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Planowania i Monitoringu

Dorota Linowiecka 42 663 41 23 dlinowiecka@wfosigw.lodz.pl

Zespół Administracyjny

Do zadań Zespołu należy:

 • prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych w zakresie zapewnienia funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem,
 • zarządzanie i administrowanie systemem teleinformatycznym Funduszu oraz lokalnym systemem informatycznym,
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanymi przez Fundusz, w tym współfinansowanymi ze środków POIiŚ,
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z nową siedzibą Funduszu.
Marzena Świątek, Kierownik Zespołu 42 207 14 80 mswiatek@wfosigw.lodz.pl
Michał Przepałkowski, Zastępca Kierownika Zespołu
- administrowanie budynkiem
42 207 14 84 mprzepalkowski@wfosigw.lodz.pl
Tomasz Kruszewski
- zamówienia publiczne
42 207 14 81 tkruszewski@wfosigw.lodz.pl
Łukasz Olesiński
- zamówienia publiczne
42 207 14 82 lolesinski@wfosigw.lodz.pl
Paweł Lesiak
- informatyk
42 207 14 85 plesiak@wfosigw.lodz.pl
Waldemar Snelewski,
- informatyk
42 207 14 86 wsnelewski@wfosigw.lodz.pl
Wojciech Kubiak 42 207 14 87 wkubiak@wfosigw.lodz.pl

Zespół Kontroli Zewnętrznej

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa kontrola wnioskodawców i beneficjentów Funduszu w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 • kontrola beneficjentów w zakresie realizacji projektów w ramach POIiŚ.
Joanna Kruk-Olczyk, Kierownik Zespołu 42 663 41 97 jolczyk@wfosigw.lodz.pl
Adam Bryl 42 663 41 97 abryl@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Kwiatos 42 663 41 97 akwiatos@wfosigw.lodz.pl
Wiesław Madejski 42 663 41 98 wmadejski@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Odolczyk 42 663 41 98 kodolczyk@wfosigw.lodz.pl
Artur Bagieński 42 663 41 98 abagienski@wfosigw.lodz.pl

Zespół Finansowo - Księgowy

Do zadań Zespołu należy:

 • kontrola prawidłowości i terminowości spłat należności Funduszu,
 • prowadzenie ewidencji majątkowej Funduszu,
 • prowadzenie depozytu weksli i innych papierów wartościowych.
Elżbieta Kraus, Główny Księgowy 42 207 14 90 ekraus@wfosigw.lodz.pl
Sławomira Idzikowska, Zastępca Kierownika Zespołu 42 207 14 91 sidzikowska@wfosigw.lodz.pl
Dorota Olczak 42 207 14 92 dolczak@wfosigw.lodz.pl
Iwona Kołacińska 42 207 14 93 ikolacinska@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Szulęcka 42 207 14 94 mszulecka@wfosigw.lodz.pl
Beata Gasik 42 207 14 95 bgasik@wfosigw.lodz.pl
Beata Madaj 42 207 14 96 bmadaj@wfosigw.lodz.pl
Anna Osadców 42 207 14 97 aosdcow@wfosigw.lodz.pl

Zespół Organizacyjny

Do zadań Zespołu należy:

 • obsługa techniczna organów Funduszu oraz konferencji, spotkań i posiedzeń,
 • prowadzenie kancelarii, archiwum.
Ewa Wilk, Kierownik Zespołu, obsługa posiedzeń Zarządu 42 663 41 08 ewilk@wfosigw.lodz.pl

Anna Poroszewska
- asystent Prezesa Zarządu
- obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej

42 663 41 05 aporoszewska@wfosigw.lodz.pl
Remigiusz Raj
- sekretariat Zastępcy Prezesa Zarządu
- archiwum
42 663 41 09
42 663 41 84
rraj@wfosigw.lodz.pl
Joanna Perek
- Kancelaria
42 663 41 04 jperek@wfosigw.lodz.pl
Andrzej Sujka
- Kancelaria
42 663 41 03 asujka@wfosigw.lodz.pl

Zespół Systemu Zarządzania

Do zadań Zespołu należy:

 • prowadzenie spraw pracowniczych, a  także związanych ze szkoleniami oraz odbywaniem praktyk i staży,
 • planowanie i przeprowadzanie audytów zintegrowanego systemu zarządzania,
 • administrowanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
Marzena Ciechulska, Kierownik Zespołu, Przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania 42 663 41 85 mciechulska@wfosigw.lodz.pl
Ryszard Przybył 42 663 41 86 rprzybył@wfosigw.lodz.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Główny Specjalista ds. BHP Grzegorz Browarski 42 663 41 96

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.