WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

powrót
08.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za okresy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przez firmę audytorską.

Załączniki do pobrania: