WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

powrót
26.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych dla WFOŚiGW w Łodzi w roku 2017

Załączniki do pobrania: