Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 30.06.2008

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
  Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)
  Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

  szczegóły

 • 06.06.2008

  WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Biełkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

  szczegóły

 • 05.06.2008

  PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POIiŚ ZAKOŃCZONY

  26 maja br. zakołczył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PO IiŚ, który obejmował projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. 

   

  szczegóły

 • 05.06.2008

  PODPISANIE ANEKSÓW DO POROZUMIEŃ WS. REALIZACJI POIiŚ

  W dniu 28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Ministerstwem Środowiska aneks do porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla I i II osi priorytetowej.

   
  szczegóły

 • 05.06.2008

  "Środowisko marzeń"

  W związku z strajkiem pracowników Poczty Polskiej, Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac na ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych "Środowisko marzeń".
  Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego).

  szczegóły

1 ... 50 51 52 53 54

a