Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 11.12.2008

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i IIOSI POIiŚ

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO Iiś – “Ocena oddziaśywania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko”.

   
  szczegóły

 • 03.12.2008

  NOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PIiŚ

  Nowa wersja szczegóśowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i środowisko. 1 grudnia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieśkowska podpisaśa zmodyfikowanę wersję Szczegóśowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i środowisko 2007-2013.

   

  szczegóły

 • 13.10.2008

  EGZAMIN NA PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU (MAO)

  Informujemy potencjalnych beneficjentów PO Infrastruktura i środowisko, że będzie istniaśa możliwośę zdania testu na Peśnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) podczas odbywajęcych się w dniach 27-30.10.2008 r. targów POLEKO. Egzamin ten będzie można zdawaę na stoisku Ministerstwa środowiska.
  szczegóły

 • 01.10.2008

  NOWE WZORY UMÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH POIiŚ

  Od dnia 26 września 2008 r. obowiązują uaktualnione wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetów od I do XIII. 

  szczegóły

 • 01.10.2008

  SZKOLENIE

  Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25, 26 września 2008 r. w Łodzi odbyło się szkolenie na temat Praktycznych aspektów udzielania zamówieł publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji PZP jest odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wyeliminowanie uregulowań zakwestionowanych przez Komisję Europejską jako niezgodnych z dyrektywami.


  szczegóły

1 ... 49 50 51 52 53 54

a