Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 27.04.2009

  STANOWISKO MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

  STANOWISKO MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO W SPRAWIE IDENTYFIKACJI DUŻYCH PROJEKTÓW (POWYŻEJ 25 MLN EURO) ORAZ PODATKU VAT
  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl opublikowane jest stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie sposobu przeliczania kosztu całkowitego projektu w celu ustalenia czy dany projekt jest projektem dużym tj. powyżej 25 mln euro.

  szczegóły

 • 27.04.2009

  V NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PO IiŚ

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przypomina potencjalnym beneficjentom o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie zachęca się do ubiegania o przyznanie środków unijnych na realizację inwestycji środowiskowych w województwie łódzkim.

  szczegóły

 • 27.03.2009

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ

  Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a także projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.

  Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2009 r., w Warszawie.

  szczegóły

 • 13.03.2009

  NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

   

   

  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

  szczegóły

 • 11.03.2009

  CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

  W dniu 27 lutego 2009 r. zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl pojawiła się informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do Instytucji Wdrażających. Przy czym, złożone zostały tylko wnioski z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (I oś priorytetowa), nie wpłynął żaden wniosek z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (II oś priorytetowa). W sumie złożono 63 wnioski, w tym: 6 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  szczegóły

1 ... 46 47 48 49 50 ... 54

a