Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 26.05.2009

  OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (IV KONKURS)

  W dniu 25 maja 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena merytoryczna I stopnia 3 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. wg kryteriów merytorycznych II stopnia. Zanim to jednak nastąpi, zostanie utworzona przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa obejmująca projekty z całego kraju, spełniające kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

  szczegóły

 • 07.05.2009

  PIĄTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

  W dniu 30 kwietnia 2009 r. zakończył się piąty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie złożono 68 wniosków, w tym: 11 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nadzorują realizację projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

  szczegóły

 • 05.05.2009

  PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ 2007 ? 2008

  W dniu 16 kwietnia br. pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań na lata 2007 – 2008 w ramach działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 30 kwietnia br. WFOŚiGW w Łodzi wystąpił do Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o płatność.

  szczegóły

 • 05.05.2009

  ZAKOŃCZONO OCENĘ FORMALNĄ WNIOSKÓW Z IV KONKURSU

  W dniu 4 maja br. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które zostały złożone w IV rundzie konkursowej. Spośród 7 wniosków, 3 uzyskały pozytywny wynik i zostały przyjęte do dalszej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia.

  szczegóły

 • 29.04.2009

  Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

  Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostały wytyczne, które będą stanowić pomoc dla potencjalnych beneficjentów podczas przygotowania projektów z zakresu gospodarki odpadami

  szczegóły

1 ... 45 46 47 48 49 ... 54

a