Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 10.06.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH IV KONKURSU


  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku –
  www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego

  szczegóły

 • 01.06.2009

  KONKURS FOTOGRAFICZNY: PRZYRODA BOGATA W KOLORY


  Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska ogłosił konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich, pod hasłem “Przyroda bogata w kolory".
  Celem konkursu jest promocja idei ochrony środowiska dzięki funduszom Unii Europejskiej, prezentacja walorów przyrodniczych Polski, które zostaną zachowane w wyniku działań proekologicznych podejmowanych w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 26.05.2009

  STANOWISKO IZ W SPRAWIE STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC

  Na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ opublikowany został dokument pt. „Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

  Zachęca się potencjalnych beneficjentów, przygotowujących się do aplikowania o środki unijne w ramach PO Infrastruktura i Środowisko do zapoznania się z ww dokumentem, który m.in. może pomóc rozstrzygnąć pojawiające się wątpliwości co do konieczności stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC. Dokument ten przedstawia zalety prowadzenia inwestycji wg FIDICa jak również zawiera wiele cennych informacji, które mogą okazać się przydatne w toku realizacji projektu.

  szczegóły

 • 26.05.2009

  INFO - PROMO

  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, obowiązek stosowania logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz flagi unijnej powstaje z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.

  Stosowanie ww znaków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jest dopuszczalne, przy jednoczesnym poinformowaniu, że projekt jest dopiero na etapie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 26.05.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 7 maja 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” opracowane dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r. szczegóły

1 ... 44 45 46 47 48 ... 54

a