Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 02.07.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH V KONKURSU

  Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w V konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazło się 39 wniosków, w tym dwa z województwa łódzkiego.

  szczegóły

 • 30.06.2009

  PIERWSZE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


  W dniu 25 czerwca 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny”. Jest to pierwsze Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 19.06.2009

  VAT WLICZONY DO KOSZTU CAŁKOWITEGO PROJEKTU

  Przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego istnieje obowiązek wliczenia podlegającego odzyskaniu VAT-u do kosztu całkowitego projektu.
  Mimo że obowiązująca wersja “Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” nie uwzględnia tego wymogu, Beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązani są do wpisania kwoty VAT w tabeli H.1. formularza wniosku, Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zapisów instrukcji do obowiązujących przepisów.

  szczegóły

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało Biuletyn Informacyjny Programu Infrastruktura i Środowisko – I numer. Zachęcamy do lektury poradnika w szczególności tych potencjalnych beneficjentów, którzy przygotowują się do aplikowania o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • 10.06.2009

  OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (V KONKURS)

  W dniu 9 czerwca 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena formalna i merytoryczna I stopnia 2 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. ocenie wg kryteriów merytorycznych II stopnia.

  szczegóły

1 ... 43 44 45 46 47 ... 54

a