Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 26.08.2009

  PIERWSZA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

   

  Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny” . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.

   

  szczegóły

 • 21.08.2009

  Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach PO IiŚ

  Mamy pierwszy sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25.08.2009 r. o godzinie 10.30. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 107, I piętro) nastąpi uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Brzeziny”. Koszt Całkowity projektu 25 345 700 zł.

  szczegóły

 • 12.08.2009

  ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

  Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
  2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
  3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
  4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

  Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  szczegóły

 • 04.08.2009

  ZAŁOŻENIA DO UMOWY POMIĘDZY BENEFICJENTEM A PODMIOTEM UPOWAŻNIONYM DO PONOSZENIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

  Na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostały zamieszczone Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ.

  szczegóły

 • 24.07.2009

  ZASADY PROMOCJI DLA BENEFICJENTÓW


  W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło dokument ?Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013?. Dokument określa obowiązki spoczywające na beneficjentach w zakresie informowania i promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przedstawia zasady dotyczące jednolitego oznaczania wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych.

  szczegóły

1 ... 42 43 44 45 46 ... 54

a