Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 09.11.2009

  Zmiany zapisów Ustawy o finansach publicznych

  Informujemy, iż zgodnie z Art. 101 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany zapisów:
  „Z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowanie, o których mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), odpowiednio zawartych lub wydanych przed dniem 1 stycznia 2010 r. Umowy te oraz decyzje nie wymagają zmian w tym zakresie„

  szczegóły

 • 27.10.2009

  PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało, we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

   

  szczegóły

 • 16.10.2009

  KOLEJNY BENEFICJENT PO IiŚ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

   

  Kolejny Beneficjent z województwa łódzkiego ma szansę na realizację inwestycji dzięki unijnemu wsparciu. W dniu 14 października 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Przedsiębiorstwu Komunalnemu Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (II faza)”. Jest to już trzecie Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

   

   

  szczegóły

 • 30.09.2009

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I I II PRIORYTETU PO IIŚ

  Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie, skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ, przygotowujących projekty z zakresu I priorytetu PO IiŚ (działanie 1.1) oraz II priorytetu PO IiŚ (działanie 2.1. i 2.2.).

  Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

  szczegóły

 • 30.09.2009

  Nabór wniosków w trybie konkursowym

   

  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:

    

   

  szczegóły

1 ... 40 41 42 43 44 ... 54

a