Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 01.12.2009

  KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

  W dniu 30 listopada 2009 r. zakończył się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

  szczegóły

 • 30.11.2009

  Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące oceny dokumentacji środowiskowej

  Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało nowe zalecenia dotyczące interpretacji pojęcia „zezwolenie na inwestycję” na potrzeby wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej Oceny Oddziaływania na Środowisko (załącznik 1) oraz wymogów stawianych beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych (załącznik 2).

   

  szczegóły

 • 23.11.2009

  3 numer Biuletynu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

   

  Uprzejmie informujemy, że dostępny jest 3. numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko, którego tematem przewodnim jest umowa o dofinansowanie. W aktualnym numerze potencjalni beneficjenci Programu oraz Ci, którzy już realizują projekty w ramach POIiŚ, znajdą informacje m. in na temat: charakteru prawnego umowy o dofinansowanie, trybu zawarcia umowy, zasad realizacji, zabezpieczeń finansowych, form i warunków wypłaty dofinansowania, zmiany warunków realizacji projektu

  szczegóły

 • 20.11.2009

  KOLEJNY PROJEKT PRZYJĘTY DO REALIZACJI KOLEJNE POTWIERDZENIA UNIJNEGO DOFINANSOWANIA

   

   

  Mamy kolejnego Beneficjenta w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W dniu 16 listopada 2009 roku w Centrum Kongresowo – Szkoleniowym w Bronisławowie, podczas uroczystej konferencji podpisana została umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu Pani Barbara Robak. Beneficjenta – Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Czesław Kierebiński.

   

   

  szczegóły

 • 09.11.2009

  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BENEFICJENTÓW INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

  Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów projektów, dla których podpisano już umowę o dofinansowanie na II międzynarodową konferencję beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. „Dbając o zieloną przyszłość- fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbedzie się w dniach 7- 8 grudnia 2009 r. w Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego.

  szczegóły

1 ... 39 40 41 42 43 ... 54

a