Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 30.03.2010

  Podsumowanie szkolenia

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 22 marca 2010 r. przeprowadził szkolenie pt „Wybrane aspekty dotyczące zarządzania projektem współfinansowanym ze środków PO IiŚ”.
  Szkolenie poruszało tematykę dot. wybranych aspektów instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych zarządzania projektem, identyfikacją wymagań związanych z wypełnianiem warunków umowy o dofinansowanie. Szczegółowo omówiono zarządzanie zasobami ludzkimi, czasem, kosztami, zamówieniami oraz ryzykiem. Szkolenie przeznaczone było dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 17.03.2010

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych, pod hasłem ?Infrastruktura i Środowisko".

  • pierwsza nagroda: 2500zł
  • druga nagroda: 1500zł
  • trzecia nagroda: 1000zł.

  Konkurs potrwa od 15.03.2010 r. do 18.06.2010 r. Udział w nim jest bezpłatny.

  szczegóły

 • 15.03.2010

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I I II PRIORYTETU PO IIŚ

  Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 22 marca 2010 r. szkolenie pt “Wybrane aspekty dotyczące zarządzania projektem współfinansowanym ze środków PO IiŚ”.

   

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną na etapie planowania i realizacji projektów. Ponadto będą mieli możliwość konsultacji z wykładowcą zagadnień, które budzą wątpliwości przy realizacji projektów realizowanych w ramach PO, a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

  szczegóły

 • 03.03.2010

  HARMONOGRAM OGŁASZANIA NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2010 R. W RAMACH I?III OSI PO IiŚ

  Zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w 2010 r., dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, dla I osi priorytetowej PO IiŚ Gospodarka wodno – ściekowa, nie planuje się ogłoszenia kolejnego konkursu w 2010 roku. Dla II osi priorytetowej PO IiŚ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (działanie 2.1., działanie 2.2.) planuje się ogłoszenie konkursu na przełomie marca i kwietnia br., natomiast nabór wniosków planowany jest na maj 2010 r.

  szczegóły

 • 03.03.2010

  Zamówienia publiczne w ramach projektów realizowanych w PO IiŚ

  W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaleca się aby Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stosowali nie tylko ustawę Prawo zamówień publicznych ale również aby uwzględnili następujące dokumenty:

  szczegóły

1 ... 36 37 38 39 40 ... 54

a