Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 01.07.2010

  Publikacja zestawienia naruszeń

  Publikacja zestawienia naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wyników kontroli przeprowadzonych w 2009 r. dot. zamówień współfinansowanych ze środków UE szczegóły

 • 01.06.2010

  PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW

  PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA
  2.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

  szczegóły

 • 12.04.2010

  Aktualizacja Podręcznika wdrażania PO IiŚ

  W marcu br. nastąpiła aktualizacja Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który w zwięzły sposób przedstawia podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz poszczególnych jego procesów. Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy. szczegóły

 • 12.04.2010

  HARMONOGRAM KONKURSÓW W 2010 R. I 2011 R. W RAMACH I ? V OSI PO IiŚ

   

  W dniu 31 marca br. zatwierdzony został przez Ministra Stanisława Gawłowskiego Harmonogram ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w 2010 r. i 2011 r. w ramach priorytetu  I – V PO IiŚ.

  szczegóły

 • 31.03.2010

  ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA METODYKI KONTROLI PROJEKTÓW

      

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie opracowania metodyki kontroli na miejscu realizacji projektu (u beneficjenta), dla zadań realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości do 25 mln EURO.

   

   

  szczegóły

1 ... 35 36 37 38 39 ... 54

a