Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 06.08.2010

  Dotyczy Wytycznych w zakresie gospodarki odpadami

  Dokumenty przydatne przy Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

  szczegóły

 • 01.07.2010

  Aktualizacja wytycznych

  Informujemy, iż z dniem 14 maja 2010 r. obowiązują zaktualizowane Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 01.07.2010

  Aktualizacja opisu kryteriów

  Aktualizacja opisu Kryteriów wyboru projektów Szczegółowego opisu projektów dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szczegóły

 • 01.07.2010

  Zaktualizowane zalecenia

  Zaktualizowane Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. szczegóły

 • 01.07.2010

  KOLEJNY BENEFICJENT POIiŚ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

  Kolejny Beneficjent z województwa łódzkiego ma szansę na realizację inwestycji dzięki unijnemu wsparciu. Projekt pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji miasta Ozorkowa” złożony w ramach VI konkursu przeszedł ocenę merytoryczną II stopnia z wynikiem pozytywnym i w dniu 23 czerwca br. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Ozorkowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.

  szczegóły

1 ... 34 35 36 37 38 ... 54

a