Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 10.12.2010

  Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

  Ministerstwo Środowiska
  Instytucja Pośrednicząca dla
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności
  projektów w ramach:

  Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011)

  szczegóły

 • 04.11.2010

  KONKURS BOMB(K)OWY

  Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs dla Instytucji Wdrażających w sektorze środowiska oraz beneficjentów na najładniejsza ozdobę choinkową. Ozdoby powinny kojarzyć się z ochroną środowiska oraz instytucją je zgłaszającą. Technika wykonania ozdoby jest dowolna.

  Uwaga! Termin wpływu zgłoszeń konkursowych upływa 30 listopada br. O udziale w konkursie decyduje data wpłynięcia przesyłki do Ministerstwa Środowiska. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do stworzenia elektronicznej kartki świątecznej.

  szczegóły

 • 22.09.2010

  SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW I I II PRIORYTETU PO IIŚ

  Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 27 września 2010 r. bezpłatne szkolenie pt: „Stosowanie procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych”.

  szczegóły

 • 15.09.2010

  OGŁOSZENIE

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty lub osoby do składania ofert na przeprowadzenie jednorazowej kontroli na miejscu realizacji projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013 w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

  szczegóły

 • 13.09.2010

  FUNDUSZE DLA ZIEMI OBIECANEJ

  Zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Fundusze dla Ziemi Obiecanej", która odbędzie się w dniach 16-17 września br. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Celem Konferencji jest promocja funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i projektów z nich finansowanych oraz poszerzanie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców naszego województwa. Konferencja organizowana jest przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, przy współpracy m.in. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

1 ... 32 33 34 35 36 ... 54

a