Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 31.05.2011

  EMISJA 6 SPOTÓW TELEWIZYJNYCH PROMUJĄCYCH PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ PO IIŚ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

  Przez 6 kolejnych niedziel od 22.05.2011 r. do 26.06.2011 r. wyemitowane zostaną na antenie TVP Łódź o godz. 19.50 krótkie filmy nt. inwestycji realizowanych na terenie województwa łódzkiego finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. szczegóły

 • 25.05.2011

  Zapytanie ofertowe dotyczące kontroli projektów POIiŚ

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty lub osoby do składania ofert na przeprowadzenie czterech kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ 2007-2013. szczegóły

 • 13.05.2011

  KONKURS O NAGRODĘ PREZESA WFOŚIGW W ŁODZ

  KONKURS O NAGRODĘ PREZESA WFOŚIGW W ŁODZI PN.: „FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ POKOLORUJĄ NASZĄ GMINĘ- W POSZUKIWANIU ŚLADÓW INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH UE”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs pn. „Fundusze Unii Europejskiej pokolorują naszą gminę – w poszukiwaniu śladów inwestycji ekologicznych UE”
  Prace konkursowe można składać do dnia 20.05.2011 r.

  szczegóły

 • 11.05.2011

  PRZEPROWADZONE SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ

  PRZEPROWADZONE SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ PN.: „O CZYM NALEŻY PAMIETAĆ REALIZUJĄC UMOWĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH I i II OSI PO IiŚ?”

  Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 6 maja 2011 zorganizował szkolenie dotyczące realizacji umowy o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ. Trenerem szkolenia był pan Bartosz Wolański, który omówił następujące zagadnienia:

  szczegóły

 • 23.03.2011

  Pomoc Techniczna PO IiŚ

  Instytucje zaangażowane w realizację PO IiŚ w sektorze środowiska korzystały ze wsparcia unijnego w ramach projektu p.n. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

  szczegóły

1 ... 30 31 32 33 34 ... 54

a