Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 04.10.2011

  Zapytanie ofertowe

  W związku w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego organizację 1-dniowego szkolenia warsztatowego z obsługi Generatora Wniosków o Płatność dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. szczegóły

 • 11.08.2011

  Nowe zalecenia IZ PO IiŚ

  Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wydała Zalecenia dot. interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”:

  szczegóły

 • 22.06.2011

  Konkurs ?Fundusze Unii Europejskiej pokolorują naszą gminę ? w poszukiwaniu śladów inwestyc

  W dniu 14 czerwca 2011 r. odbyło się podsumowanie konkursu o nagrodę Prezesa WFOŚiGW w Łodzi pn.: „Fundusze Unii Europejskiej pokolorują naszą gminę – w poszukiwaniu śladów inwestycji ekologicznych Unii Europejskiej”. Spośród nadesłanych prac przez dzieci i młodzież z gmin województwa łódzkiego, gdzie realizowane są projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla projektów realizowanych m.in. na terenie Brzezin, Ozorkowa, Działoszyna, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa Łódzkiego, Rawy Mazowieckiej, Opoczna i Radomska. szczegóły

 • 10.06.2011

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA WFOŚIGW W ŁODZI PN.: „FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ POKOLORUJĄ NASZĄ GMINĘ – W POSZUKIWANIU ŚLADÓW INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH UE”

  szczegóły

 • 02.06.2011

  Wyniki Konkursu o Nagrodę Prezesa WFOŚiGW w Łodzi pn.: ?FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ POKOLORUJĄ NASZĄ GMINĘ- W POSZUKIWANIU ŚLADÓW INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH UE?

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje że spośród nadesłanych prac dzieci i młodzieży z gmin województwa łódzkiego gdzie realizowane są projekty w ramach PO IiŚ, dla których WFOŚiGW w Łodzi pełni rolę Instytucji Wdrażającej (Gmina: Brzeziny, Ozorków, Działoszyn, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Rawa Mazowiecka, Opoczno, Radomsko) na Konkurs pn. „Fundusze Unii Europejskiej pokolorują naszą gminę – w poszukiwaniu śladów inwestycji ekologicznych UE”, wyłoniono następujących zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych:

  szczegóły

1 ... 29 30 31 32 33 ... 54

a