Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 10.11.2011

  Zaproszenie na IV Konferencję Dbając o zieloną przyszłość

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w imieniu Pani Aleksandry Malarz, Dyrektor Departamentu PO IiŚ, zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”. Ministerstwo Środowiska zaprasza wszystkich beneficjentów PO IiŚ w dniach 5 – 6 grudnia 2011r. do Krakowa. Program konferencji wzbogacony będzie o warsztaty i podsumowanie rezultatów pięcioletniej realizacji programu.

  szczegóły

 • 08.11.2011

  Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ

  W dniu 7 listopada odbyło się drugie w tym roku szkolenie organizowane przez WFOŚiGW w Łodzi dla Beneficjentów PO IiŚ. Tym razem uczestnicy zapoznali się z obsługą Generatora Wniosków o Płatność. Spotkanie służyło zapoznaniu się z metodą sporządzania Wniosków o płatność za pomocą Generatora, który zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska zastąpi wersję elektroniczną wniosku przekazywaną do tej pory na płycie CD.

  szczegóły

 • 02.11.2011

  Cykl spotkań informacyjnych

  Urząd Marszałkowski, ŁARR oraz WFOŚiGW w Łodzi zapraszają beneficjentów na cykl 5 spotkań informacyjnych na temat promocji projektów realizowanych z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest przekazanie informacji z zakresu praktycznej promocji projektu unijnego na etapie przygotowania i realizacji, dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich w latach 2007 - 2013. Przedstawiciele urzędów zapoznają uczestników z problematyką działań informacyjnych i promocyjnych, omówią m.in. wytyczne i zasady oznaczania projektów oraz razem z uczestnikami przeanalizują najczęściej pojawiające się błędy w projektach.

  szczegóły

 • 24.10.2011

  NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH DZIAŁANIA 2.2


  Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
  – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)


  szczegóły

 • 24.10.2011

  Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

  W dniu 20 października br. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. Zgromadzonych samorządowców, przedsiębiorców i naukowców powitał Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.
  Konferencja była poświęcona omówieniu zagadnień Strategii Europy 2020, efekty i wyzwania polityki spójności a także znaczeniu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył Z – ca Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Pan Zbigniew Stasiak, który podsumował wdrażanie PO IiŚ w Województwie Łódzkim.

  szczegóły

1 ... 28 29 30 31 32 ... 54

a