Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 27.12.2011

  Ogłoszenie - zapytanie ofertowe


  W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej wykonania usługi obejmującej naprawę urządzenia wielofunkcyjnego Toschiba e – Studio 281c.
  szczegóły

 • 12.12.2011

  Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. szczegóły

 • 12.12.2011

  Konkurs EUROLIDER 2012

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów, których projekty uzyskały dofinansowanie z Funduszy Europejskich (tzn. zawarto umowę o ich dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013) do wzięcia udziału w IV edycji konkursu EUROLIDER. Kandydaci mogą być zgłaszani w dwóch kategoriach:
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby niebędące pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w cele konkursu.

  szczegóły

 • 08.12.2011

  Ogłoszenie - zapytanie ofertowe


  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro WFOŚiGW w Łodzi zaprasza upoważnione podmioty do przedstawienia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi.

   

  szczegóły

 • 02.12.2011

  Podsumowanie spotkań nt. promocji projektów unijnych

  Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat promocji projektów z Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013. Wraz z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiej Agencji Rynku Rolnego udało się przeprowadzić 5 spotkań, w których uczestniczyli obecni i potencjalni beneficjenci poszczególnych programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Dzięki informacjom zdobytym podczas spotkań, uczestnicy mają szansę uniknąć błędów popełnianych przy przygotowywaniu promocji projektu, a potencjalni wnioskodawcy dowiedzieli się z czego wynika i dlaczego tak ważna jest promocja inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

  szczegóły

1 ... 27 28 29 30 31 ... 54

a