Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 17.02.2012

  ?Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach PIiŚ - stan na 31 stycznia 2012 r.?


  Informujemy Państwa, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Podane terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny.
  szczegóły

 • 17.02.2012

  Szkolenie dla beneficjentów POIiŚ zakończone

  W dniu 17 lutego br. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się szkolenie nt.: „Wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni beneficjenci z Aleksandrowa Łódzkiego, Działoszyna, Konstantynowa Łódzkiego, Rawy Mazowieckiej, Ozorkowa oraz z Opoczna a także pracownicy Funduszu zaangażowani w realizację tych projektów. Gości powitał Z-ca Prezesa WFOŚiGW Pan Zbigniew Stasiak nadzorujący w Funduszu działania związane z wdrażaniem funduszy unijnych.

  szczegóły

 • 15.02.2012

  Ogłoszenie

  „Zwiększenie środków finansowych dla inwestycji POIiŚ.
  Planowany nowy konkurs w ramach osi 1.1. ”

  szczegóły

 • 13.02.2012

  Ogłoszenie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 13 lutego 2012 roku ogłosił przetarg nieograniczony w wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

  szczegóły

 • 08.02.2012

  Pomoc Techniczna PO IiŚ


  Instytucje zaangażowane w realizację PO IiŚ w sektorze środowiska korzystały ze wsparcia unijnego w ramach projektu p.n. „Roczny Plan Działań sektora środowisko na rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
  Całkowita wartość projektu wyniosła: 53 573 158,66 PLN
  Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 36 527 095,90 PLN

  szczegóły

1 ... 25 26 27 28 29 ... 54

a