Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 05.03.2012

  Ruszyła kolejna edycja konkursu REGIOSTARS AWARDS

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o rozpoczęciu szóstej edycji konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską RegioStars Awards, będącego elementem inicjatywy Region for Economic Change. Konkurs ma na celu identyfikację ciekawych projektów, finansowanych ze środków polityki spójności, a następnie rozpowszechnianie wiedzy na ich temat. szczegóły

 • 22.02.2012

  ZMIANA TREŚCI SIWZ (PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 29.02.2012 r. godz. 12.00)

     Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

   

  szczegóły

 • 21.02.2012

  Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ

  W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi", Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmiania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  szczegóły

 • 21.02.2012

  ZMIANA TREŚCI SIWZ (PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 27.02.2012 r. godz. 12.00)

  W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi", Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na złożone zapytania oraz zmiania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  szczegóły

 • 20.02.2012

  Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ  W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi", Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

  szczegóły

1 ... 24 25 26 27 28 ... 54

a