Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 23.04.2012

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1. POIiŚ VI runda


  Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012). szczegóły

 • 12.04.2012

  Zaproszenie do udziału w szkoleniu

  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w Szkoleniach dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. szczegóły

 • 03.04.2012

  Ponad 63 mln złotych na kanalizację w Opocznie

  23 marca w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu realizowanego w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.Beneficjentem projektu pn. „BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY OPOCZNO” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie. szczegóły

 • 03.04.2012

  Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców konkursu 7/POIIŚ/1.1/04/2012


  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęca potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z poniższymi załącznikami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.
  szczegóły

 • 26.03.2012

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ ? VII runda konkursowa  Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). szczegóły

1 ... 23 24 25 26 27 ... 54

a