Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 30.07.2012

  Informacja o wynikach oceny formalnej i merytorycznej I stopnia w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04


  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru wniosków w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). Jednocześnie zaczął się proces oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. (zestawienie złożonych wniosków w załączeniu)
  szczegóły

 • 27.06.2012

  "Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów POIiŚ"

  W dniu 26 czerwca 2012 r., odbyło się spotkanie informacyjne dla Beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaproszonych przedstawicieli JST oraz spółek komunalnych przywitał Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek. Spotkanie poprowadził Z-ca Prezesa Zarządu Pan Zbigniew Stasiak. 

   

  szczegóły

 • 22.06.2012

  Zakończenie naboru wniosków w ramach priorytetu I Gospodarka wodno ? ściekowa

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru wniosków w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). Jednocześnie zaczął się proces oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. (zestawienie złożonych wniosków w załączeniu)

   

  szczegóły

 • 29.05.2012

  WFOŚiGW w Łodzi gospodarzem spotkania przedstawicieli IPiW

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniach 23 – 25 maja jest organizatorem spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi środowiskowe priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  szczegóły

 • 28.05.2012

  Zaproszenie do składania ofert

   

  "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do przesłania oferty usługi:

   

  szczegóły

1 ... 22 23 24 25 26 ... 54

a