Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 13.12.2012

  Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 11.12.2012

  Informacja o planowanym Konkursie na nabór wniosków w ramach działania 1.1.

  W pierwszych tygodniach 2013 roku, Ministerstwo Środowiska planuje ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) Programu Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 10.12.2012

  Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

  Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

  szczegóły

 • 06.12.2012

  Zapytanie ofertowe - usługa publikacji w prasie regionalnej ogłoszenia o naborze wniosków

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na usługę publikacji w prasie regionalnej ogłoszenia o naborze wniosków w ramach II osi priorytetowej Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

  szczegóły

 • 06.12.2012

  Zapytanie ofertowe - usługa organizacji dwudniowego szkolenia dla beneficjentów POIiŚ

  W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na usługę organizacji dwudniowego szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ dot. nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I i II osi priorytetowej, w hotelu/ośrodku konferencyjnym wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i konferencyjną.

   

  szczegóły

1 ... 18 19 20 21 22 ... 54

a