Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 10.05.2013

  Zapytanie ofertowe - usługa konserwacji i serwisowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Biura WFOŚiGW w Łodzi

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na usługę konserwacji i serwisowania drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących na wyposażeniu Biura WFOŚiGW w Łodzi.

  szczegóły

 • 30.04.2013

  Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - PGK Sp. z o.o. w Radomsku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania PGK Sp. z o.o. w Radomsku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II - działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych na realizację projektu „ROZBUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PŁOSZOWIE (JADWINÓWKA), POD KĄTEM SPEŁNIENIA WYMOGÓW REGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH” w kwocie dofinansowania 8 743 823,85 PLN.

  szczegóły

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013). Jednocześnie zaczął się proces oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.

 • 09.04.2013

  Zapytanie ofertowe - przygotowanie i wydanie trzech dodatków ekologicznych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty na przygotowanie i wydanie 3 dodatków ekologicznych w płatnej gazecie codziennej ukazującej  się w Łodzi i w województwie  łódzkim.

   

  szczegóły

 • 11.03.2013

  Nowa umowa POIiŚ

   

  Mamy kolejny sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W dniu 11.03.2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zduńska Wola – I faza”.

  szczegóły

1 ... 15 16 17 18 19 ... 54

a