Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 19.06.2013

  Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Skierniewicach

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” Sp. z o.o. w Skierniewicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w mieście Skierniewice” w kwocie dofinansowania 14 478 880,50 PLN.

  szczegóły

 • 19.06.2013

  Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Łódzka Spółka Infrastrukturalna

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁODZI III”, w kwocie dofinansowania 7 405 663,84 PLN.

  szczegóły

 • 19.06.2013

  Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Gmina Ksawerów

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o warunkowym Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Ksawerów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KSAWERÓW" w kwocie dofinansowania 2 247 327,35 PLN.

  szczegóły

 • 19.06.2013

  Planowane podpisanie nowej umowy w ramach POIiŚ - Miasto Kutno

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o Potwierdzeniu Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania dla Miasta Kutno w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „ROZBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH AGLOMERACJI KUTNO” w kwocie dofinansowania 7 687 669,32 PLN.

   

  szczegóły

 • 17.06.2013

  V Piknik Funduszy Europejskich na Rynku Manufaktury w Łodzi

  Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na V Piknik Funduszy Europejskich na Rynku Manufaktury w Łodzi w dniu 23 czerwca 2013 r. w godzinach 12.00 – 22.00. szczegóły

1 ... 13 14 15 16 17 ... 54

a