Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 20.09.2013

  Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

  Minister Środowiska, jako instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wnioskó o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).

   

  szczegóły

 • 22.08.2013

  Podpisanie umowy pomiędzy ZWiK "WOD-KAN" Sp. z o. o. w Mokrej Prawej a WFOŚiGW w Łodzi

  W dniu 20 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mokrej Prawej a WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE SKIERNIEWICE" w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

  szczegóły

 • 19.08.2013

  Podpisanie umowy pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. w Łodzi a WFOŚiGW w Łodzi

  W dniu 14 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. w Łodzi a WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III" w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

  szczegóły

 • 07.08.2013

  Zaapytanie ofertowe - dostawa mebli biurowych

  W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza do przesłania oferty na dostawę mebli biurowych zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w załączonym pliku. Ofertę można przesłać emailem na adres zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do 08.08.2013 r. do godz 12.00.

  Zamówienie będzie częściowo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 20.06.2013

  Informacja o aktualnej liście rankingowej konkursu 8/POIiŚ/1.1/03/2013

  WFOŚiGW w Łodzi zamieszcza poniżej  aktualną listę rankingową konkursu 8/POIiŚ/1.1/03/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

  szczegóły

1 ... 12 13 14 15 16 ... 54

a