Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
29.11.2012

Zapytanie ofertowe - zamieszczenie artykułu dotyczącego działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro Zamawiający, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty na zamieszczenie artykułu dotyczącego działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TREŚĆ ARTYKUŁU

 

a