Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
19.11.2012

Spotkanie robocze przedstawicieli Instytucji Wdrażających I i II oś priorytetową POIiŚW dniach 15 – 16 listopada br. w Łodzi odbyło się kolejne już spotkanie robocze przedstawicieli Instytucji Wdrażających I i II oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń dotyczących wdrażania projektów oraz umożliwiło poruszenie kwestii związanych z prowadzeniem oraz realizacją inwestycji. Na podstawie studium przypadku omawiano najczęściej występujące problemy podczas rozliczania umów, a także zagadnienia dotyczące kontroli projektów. Spotkanie było także okazją do omówienia frapujących zagadnień dotyczących projektów z zakresu gospodarki odpadami.

a