Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
25.10.2012

V Międzynarodowa Konferencja - Dbając o zieloną przyszłość

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pragnie zaprosić Państwa do udziału w cyklicznej konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska, dla Beneficjentów środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

V Międzynarodowa Konferencja Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska odbędzie się 10 - 11 grudnia 2012 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Tematem przewodnim będą kwestie dotyczące kryzysu gospodarczego i jego wpływu na projekty unijne. Oprócz wymiany doświadczeń beneficjentów środowiskowych priorytetów POIiŚ do udziału w konferencji zostaną zaproszeni członkowie Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawiciele Bułgarii i Rumunii.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także wyniki ewaluacji Programu. Przewidujemy również dyskusje dotyczącą wykorzystania dobrych praktyk w nowej perspektywie finansowej. Dodatkowe informacje o organizowanej konferencji, w tym formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://www.mos.gov.pl

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 9 listopada 2012 r. faksem na nr 22/837 85 43, lub elektronicznie na adres: konferencja@deluxevent.pl.

Serdecznie zapraszamy

a