Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.10.2012

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty usługi wynajmu sali konferencyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty usługi wynajmu Sali konferencyjnej na potrzeby dwudniowego spotkania dla Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach PO IiŚ wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i konferencyjną dla ok. 50 osób na dwa dni w terminie 17.10.2012 -16.11.2012 r. (preferowany termin spotkania 8-9 lub 15-16 listopada 2012 r.)

Prosimy o podanie w ofercie cen netto i brutto za oferowaną usługę (proszę o podanie stawki i wartości Vat z wyszczególnieniem poszczególnych usług).

Prosimy o przesłanie oferty na adres mailowy zamowienia@wfosigw.lodz.pl w terminie do 15.10.2012 r. do godz. 14.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

a