Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
07.09.2012

Podpisanie listu intencyjnego przez Beneficjentów POIiŚ w trakcie spotkania w Działoszynie.

W dniu 7 września 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po raz pierwszy zostało zorganizowane przez jednego z Beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ - Miasto i Gminę Działoszyn.

 

Organizacja tego rodzaju spotkań, zgodnie z intencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ma przyczynić się do nawiązania ścisłej współpracy między Beneficjentami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. W trakcie spotkania przedstawiciele Beneficjentów podpisali list intencyjny. W imieniu Zarządu Funduszu list ten podpisał Bartosz Domaszewicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Komunikacji Zewnętrznej. Fundusz reprezentowali także pracownicy Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej, Aleksandra Ślisińska-Owczarek i Jan Sztaudynger - Kierownik Zespołu.

a