Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
30.07.2012

Informacja o wynikach oceny formalnej i merytorycznej I stopnia w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru wniosków w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). Jednocześnie zaczął się proces oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. (zestawienie złożonych wniosków w załączeniu)

 


Do pobrania:

Zestawienie projektw 2012 - Wynik oceny.pdf

a