Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
26.05.2009

OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA (IV KONKURS)

W dniu 25 maja 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena merytoryczna I stopnia 3 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. wg kryteriów merytorycznych II stopnia. Zanim to jednak nastąpi, zostanie utworzona przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa obejmująca projekty z całego kraju, spełniające kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

W dniu 25 maja 2009 r. zakończyła się pozytywnym wynikiem ocena merytoryczna I stopnia 3 wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wnioski te zostaną poddane dalszej ocenie tj. wg kryteriów merytorycznych II stopnia. Zanim to jednak nastąpi, zostanie utworzona przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa obejmująca projekty z całego kraju, spełniające kryteria formalne i merytoryczne I stopnia.

Projekty z województwa łódzkiego, które zostały skierowane do dalszej oceny w ramach IV konkursu:

WNIOSKODAWCA

NAZWA PROJEKTU

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE PLN

Miasto i Gmina Działoszyn

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn

32 306 804,86

21 265 631,23

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)

27 543 212,00

13 158 615,95

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I

82 345 200,00

39 680 576,00

RAZEM

142 195 216,86

74 104 823,18

a