Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
05.05.2009

ZAKOŃCZONO OCENĘ FORMALNĄ WNIOSKÓW Z IV KONKURSU

W dniu 4 maja br. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które zostały złożone w IV rundzie konkursowej. Spośród 7 wniosków, 3 uzyskały pozytywny wynik i zostały przyjęte do dalszej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia.W dniu 4 maja br. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które zostały złożone w IV rundzie konkursowej. Spośród 7 wniosków, 3 uzyskały pozytywny wynik i zostały przyjęte do dalszej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia.

Ocenie merytorycznej zostaną poddane następujące wnioski:

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Koszt całkowity projektu (mln PLN)

Wnioskowana kwota projektu (mln PLN)
 

 

1

Miasto i Gmina Działoszyn

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn

32,3

21,2

2

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego(Faza II)

27,5

13,1

3

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I

82,3

39,6


 


 

 

Razem

 

142,1

 

73,9 

 

a