Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
29.04.2009

Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostały wytyczne, które będą stanowić pomoc dla potencjalnych beneficjentów podczas przygotowania projektów z zakresu gospodarki odpadami

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostały wytyczne, które będą stanowić pomoc dla potencjalnych beneficjentów podczas przygotowania projektów z zakresu gospodarki odpadami:

1. Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

2. Wytyczne dotyczące rozliczania obowiązku w zakresie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

a