Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
27.03.2009

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a także projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2009 r., w Warszawie.

Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a także projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2009 r., w Warszawie.

– Program szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

– Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 2 kwietnia 2009 r. do godziny 10:00 na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej: iwona.burakowska@mos.gov.pl

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 579 26 49) oraz Mateusz Andrzejewski (tel. 0-22 579 22 95).

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

W szczególności zaprasza się tych beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Informacja o szkoleniu zamieszczona jest na stronie internetowej: www.ekoportal.pl

a