Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
24.02.2009

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ –
“Wypełnianie wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ ??Wypełnianie wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

W dniu 20.02.2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenie skierowane było w szczególności do tych z potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie unijne w najbliższym konkursie (nabór zakończy się w dniu 27 lutego br.)

Szkolenie zostało przygotowane przez pracowników Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej WFOŚiGW a tematykę wypełniania wniosków o dofinansowanie przybliżyła uczestnikom szkolenia p. Krystyna Czechowska. Podczas szkolenia zostały przedstawione i wyjaśnione podstawowe zasady obowiązujące przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. W celu wyeliminowania błędów w składanych wnioskach, zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia, które w praktyce stwarzają wnioskodawcom największe trudności.
W razie pytań i wątpliwości związanych z tematyką szkolenia, zapraszamy potencjalnych beneficjentów do Punktu Informacyjnego działającego w ramach Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej (możliwe jest uzyskanie informacji drogą telefoniczną, mailową jak również podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Funduszu).

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Pani Barbara Robak Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wita uczestników szkolenia i zachęca potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o pomoc uniją.Uczestnicy szkolenia ? potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej PO IiŚ

a